Ministerstvo a kraje se dohodly, že budou v nadcházejícím období prosazovat sedm regionálních operač

Ministerstvo a kraje se dohodly, že budou v nadcházejícím období prosazovat sedm regionálních operač

9. 1. 2009

Ministr pro místní rozvoj, Radko Martínek, dnes jednal v Lánech u Prahy s hejtmany krajů České republiky a s jejich zástupci. Společnými diskutovanými tématy byla příprava České republiky na čerpání prostředků v rámci politiky hospodářské soudržnosti v období 2007 - 2013, dále tvorba Národního rozvojového plánu a Národního strategického referenčního rámce a také výsledky činnosti Řídícího a koordinačního výboru a jeho pracovních skupin.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena