Národní výběrová komise schválila deset projektů SROP pro cestovní ruch

Národní výběrová komise schválila deset projektů SROP pro cestovní ruch

6. 1. 2009

Národní výběrová komise ve středu vybrala deset projektů ucházejících se o finanční příspěvek ze Společného regionálního operačního programu (SROP). Jde o projekty zařazené do skupin "Podpora nadregionálních služeb v cestovním ruchu" (podopatření 4.1.1) a "Podpora rozvoje infrastruktury v cestovním ruchu" (podopatření 4.2.1).

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena