Vyjádření MMR k auditu Evropské komise

Vyjádření MMR k auditu Evropské komise

26. 4. 2021

Audit byl ze strany Evropské komise (EK) ukončen; probíhá nadále komunikace ohledně plnění tzv. nápravných opatření. Poslední česká reakce byla odeslána v březnu tohoto roku. V reakci ČR je EK informována o plnění požadovaných nápravných opatření, a to i ve vazbě na zjištění o střetu zájmů. Reakci od EK jsme v této věci zatím neobdrželi. České orgány ve svých reakcích zaslaných Evropské komisi opakovaně uvedly, že řídicí a kontrolní systémy byly nastaveny v ČR v souladu s unijními a vnitrostátními pravidly upravujícími otázku střetu zájmů a že na této pozici ČR trvá.

Vyjádření MMR k auditu Evropské komise

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena