V integrovaných nástrojích v IROP zbývá pro žadatele ještě 12 miliard korun

V integrovaných nástrojích v IROP zbývá pro žadatele ještě 12 miliard korun

14. 1. 2019

Zájemci o podporu například veřejné dopravy, opravy silnic nebo kulturních památek prostřednictvím integrovaných nástrojů mají stále možnost získat dotaci. Stačí jen sledovat webové stránky nositelů integrovaných nástrojů, kde se zveřejňují všechny podrobné informace, a to nejen k vyhlašovaným výzvám. Městské aglomerace a místní akční skupiny (MAS), které jsou zapojeny do Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD), přistoupily aktivně k výběru a podpoře místních projektů. Z připravené částky zbývá rozdělit ještě 12 miliard korun.

V integrovaných nástrojích v IROP zbývá pro žadatele ještě 12 miliard korun

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena