Úprava pravidel pro fondy EU na stole Evropského parlamentu

Úprava pravidel pro fondy EU na stole Evropského parlamentu

15. 9. 2022

Podobně jako Rada, i Evropský parlament projednává komplexní soubor opatření upravující pravidla pro čerpání evropských fondů (tzv. FAST-CARE). Jedná se o balíček převážně legislativních úprav poskytující dostatečnou flexibilitu v rámci politiky soudržnosti – například možnost prodloužení 100% míry spolufinancování do konce roku 2023 nebo vyšší flexibilitu v rámci programů. Výbor pro regionální rozvoj Evropského parlamentu dnes rozhodl, že k návrhu nebude vznášet vlastní pozměňovací návrhy. Do posledního kola schvalování se tak dostává návrh Evropské komise připravený na výzvu Evropské rady a na žádost 12 členských států EU, kterou iniciovala Česká republika v dubnu 2022.

Úprava pravidel pro fondy EU na stole Evropského parlamentu

Kontakt pro média

 Veronika Hešíková M.A.

Veronika Hešíková M.A.

Tisková mluvčí
Telefonní číslo +420 705 894 932

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena