Uhelné regiony o krok blíž k evropským financím potřebným pro jejich rozvoj

Uhelné regiony o krok blíž k evropským financím potřebným pro jejich rozvoj

18. 3. 2022

Operační program Spravedlivá transformace uzavřel seznam celkem devíti programů nového období 2021-2027, které ČR zaslala k odsouhlasení Evropské komisi. Zařadil se tak do formálního procesu vyjednávání programů politiky soudržnosti zaměřených na rozvoj regionů a jejich konkurenceschopnost. Schválení zastřešující strategie s názvem Dohoda o partnerství je očekáváno v průběhu května. Následně budou schvalovány jednotlivé programy, na které naváže vypsání první vlny výzev.

Uhelné regiony o krok blíž k evropským financím potřebným pro jejich rozvoj

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena