Šance na plné dočerpání EU fondů máme slušné, v čele V4 se zaměříme na politiku soudržnosti

Šance na plné dočerpání EU fondů máme slušné, v čele V4 se zaměříme na politiku soudržnosti

27. 6. 2023

Česká republika vyčerpala 91 % z 649 miliard korun, které měla v končícím programovém období vyčleněné v evropských fondech politiky soudržnosti. Místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš o tom informoval českou národní delegaci v Evropském výboru regionů a Evropském hospodářském a sociálním výboru. Na neformálním setkání hovořil také o budoucích prioritách v oblasti rozvoje regionů ČR.

Šance na plné dočerpání EU fondů máme slušné, v čele V4 se zaměříme na politiku soudržnosti

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena