Od zájezdu do oblasti, kde se objevil koronavirus a jsou vyhlášena ochranná opatření, můžete odstoupit bez storno poplatků

Od zájezdu do oblasti, kde se objevil koronavirus a jsou vyhlášena ochranná opatření, můžete odstoupit bez storno poplatků

26. 2. 2020

Čeští zákazníci, kteří si zakoupili od cestovní kanceláře zájezd do postižené oblasti koronavirem, mohou podle občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez zaplacení storno poplatků. Ovšem pouze v případě, pokud v místě pobytu, nebo v jeho bezprostředním okolí nastaly tyto mimořádné okolnosti a pokud mají vliv na čerpání služeb nebo dopravu. Ocitne-li se zákazník v průběhu zájezdu v souvislosti s onemocněním v nesnázích, je mu cestovní kancelář povinna poskytnout pomoc. Jestliže v důsledku těchto událostí uvízne v destinaci, nese ve většině případů cestovní kancelář náklady na jeho ubytování nejvýše za tři noci, nejde-li o osoby, které pro své zdravotní omezení vyžadují zvláštní péči.

Od zájezdu do oblasti, kde se objevil koronavirus a jsou vyhlášena ochranná opatření, můžete odstoup

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena