Nový stavební zákon zatočí s černými stavbami, náklady na jejich demolici převezme od obcí stát

Nový stavební zákon zatočí s černými stavbami, náklady na jejich demolici převezme od obcí stát

8. 6. 2021

Černé stavby jsou defektem stávajícího systému, kdy kvůli dlouhému procesu povolování staveb, nízkým pokutám a vysoké šanci na dodatečné povolení nelegálně vzniká 10 procent staveb. Nový stavební zákon zavede přísnější postup proti černým stavbám. Obce často nemají, nebo nemohou uvolnit finanční prostředky na výkony rozhodnutí. Nově povinnosti vyplývající z demolice stavby proto přejdou na státní stavební správu, která zajistí rychlé odstranění. Dodatečné povolení bude stavbám uděleno pouze v případě, že stavebník prokáže, že jednal v dobré víře a splní další zákonem stanovené podmínky.

Nový stavební zákon zatočí s černými stavbami, náklady na jejich demolici převezme od obcí stát

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena