MMR: Nový stavební zákon kulturní památky v žádném případě neohrožuje

MMR: Nový stavební zákon kulturní památky v žádném případě neohrožuje

15. 7. 2021

Ministerstvo pro místní rozvoj odmítá tvrzení v článku ČTK „Stavební zákon ohrozí památky, měl by se novelizovat, míní odborník“, že přijetím nového stavebního zákona jsou v ohrožení kulturní památky a kulturní dědictví v České republice. Nový stavební zákon v žádném případě nelikviduje ochranu veřejných zájmů v oblasti péče o kulturní dědictví, naopak má za cíl zjednodušení a zrychlení realizace staveb v České republice při zachování důsledné ochrany sledovaných veřejných zájmů, včetně ochrany památkové péče. Spolu s novým stavebním zákonem byl novelizován i stávající památkový zákon, který taktéž plně respektuje ochranu kulturních památek. Změna památkového zákona byla provedena po dohodě s Ministerstvem kultury.

MMR: Nový stavební zákon kulturní památky v žádném případě neohrožuje

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena