Iniciace Rozvoj staveb pro republiku bohatší je k dispozici všem občanům i politikům

Iniciace Rozvoj staveb pro republiku bohatší je k dispozici všem občanům i politikům

25. 6. 2021

Passerinvest Group stojí za vznikem iniciace, jíž se snaží upozornit na nutnost stavebního rozvoje České republiky a potřebu změny postoje společnosti k výstavbě jako takové. Touto iniciací s názvem „Rozvoj staveb pro republiku bohatší“ přibližuje široké veřejnosti výsledky expertních studií, z nichž vyplývá, jak rozsáhlý pozitivní přínos má výstavba budov pro státní rozpočet i rozvoj ekonomiky jako takové. Rozvoj výstavby navíc vytváří nová dočasná i trvalá pracovní místa a generuje prostředky pro zlepšení kvality života ve svém okolí i mimo něj. Iniciace byla poprvé představena na konferenci „Když staví soused, bohatneš i ty“, která proběhla ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) 25. června 2021 v prostorách nově rekonstruovaného Národního muzea v Praze. Vystoupila zde i paní ministryně Klára Dostálová s neméně důležitým tématem týkajícím se nového stavebního zákona, který by měl zkrátit a zjednodušit proces výstavby všem občanům, stejně jako definovat jasné parametry pro výstavbu projektů bez rozdílu velikosti.

Iniciace Rozvoj staveb pro republiku bohatší je k dispozici všem občanům i politikům

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena