Evropská proměna po roce 2027? Hnací silou k růstu EU jsou regiony

Evropská proměna po roce 2027? Hnací silou k růstu EU jsou regiony

6. 2. 2024

V belgickém Mons jednali ministři členských zemí EU odpovědní za politiku soudržnosti a investice z fondů EU. Stěžejním tématem byla debata o změnách této jedné z největších investičních politik EU zaměřené na rozvoj regionů. Místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš vystoupil s jasným poselstvím – politika soudržnosti má být impulsem pro sjednocování evropských regionů a podporu klíčových strategických oblastí. Jednání se zúčastnili Elisa Ferreira, komisařka pro soudržnost a reformy, a Nicolas Schmit, komisař pro pracovní místa a sociální práva.

Evropská proměna po roce 2027? Hnací silou k růstu EU jsou regiony

Kontakt pro média

 Veronika Hešíková M.A.

Veronika Hešíková M.A.

Tisková mluvčí
Telefonní číslo +420 705 894 932

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena