Dostálová: Před uvolněním opatření musíme mít přehled i o digitální ekonomice typu Airbnb

Dostálová: Před uvolněním opatření musíme mít přehled i o digitální ekonomice typu Airbnb

1. 4. 2020

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 v České republice předložila Vládě ČR návrh zákona, kterým se mění zákon o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu. Provozovatelé digitálních platforem typu Airbnb budou nyní povinni sdělit obecnímu živnostenskému úřadu na základě jeho výzvy počet uzavřených smluv o službě cestovního ruchu, celkovou cenu za tyto služby, ale i adresu místa, na které jsou poskytovány. Vláda dnes návrh schválila. Zákon mj. přispěje i ke snížení rizika přenosu virového onemocnění. Návrh zákona bude ve zkráceném jednání projednán v rámci vyhlášeného stavu legislativní nouze Poslaneckou sněmovnou a Senátem ČR. Poté ho musí podepsat prezident.

Dostálová: Před uvolněním opatření musíme mít přehled i o digitální ekonomice typu Airbnb

Kontakt pro média

 Vilém Frček

Vilém Frček

Vedoucí oddělení komunikace
Telefonní číslo +420 724 639 428, +420 224 861 445

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena