Děláme věci tak, aby co nejvíce pomáhaly obcím, ne abychom si něco odškrtli,“ říká ke kritice programu demolic Klára Dostálová

Děláme věci tak, aby co nejvíce pomáhaly obcím, ne abychom si něco odškrtli,“ říká ke kritice programu demolic Klára Dostálová

10. 8. 2020

MMR je nuceno s lítostí konstatovat, že aktuální závěry kontroly NKÚ podprogramu č. 17D081 – Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách (součást programu Podpora revitalizace území), jsou ryze formální a byrokratické. Kontrola NKÚ nezohledňuje vůbec podstatu komplexní sociálně-ekologické problematiky lokalit, která spočívá primárně v profylaxi, nikoli v likvidaci. Nezohledňuje ani fakt, že specifika každé obce, její rizika a potenciality, jsou pokaždé jiné. Nelze na ně proto jednotně uplatňovat strohá formalistická měřítka a odsuzovat jeden z nejužitečnějších rozvojových programů za to, že místo pouhé sanace přispívá k revitalizaci, která je navíc podmínkou dotačního programu.

Děláme věci tak, aby co nejvíce pomáhaly obcím, ne abychom si něco odškrtli,“ říká ke kritice progra

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena