COVID 19 – práva zákazníků cestovních kanceláří

COVID 19 – práva zákazníků cestovních kanceláří

4. 3. 2020

V případě, že služby cestovního ruchu byly zakoupeny v rámci zájezdu u cestovní kanceláře, má podle § 2535 občanského zákoníku zákazník právo odstoupit od smlouvy před zahájením zájezdu bez zaplacení odstupného, jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu. V takovém případě má zákazník právo na vrácení veškerých uhrazených plateb za zájezd, nemá však právo na náhradu škody. Toto ustanovení občanského zákoníku vychází z příslušné směrnice Evropské unie, obdobná právní úprava tedy platí i v ostatních členských státech.

COVID 19 – práva zákazníků cestovních kanceláří

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena