Co přináší novela bytového spoluvlastnictví?

Co přináší novela bytového spoluvlastnictví?

7. 4. 2020

Dne 3. 4. 2020 podepsal prezident republiky Miloš Zeman novelu občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a některých dalších souvisejících zákonů, která se týká zejména problematiky bytového spoluvlastnictví a družstev. Novela byla připravena v úzké spolupráci Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva spravedlnosti a dalších odborníků z praxe. Zákon přináší mnohá zjednodušení a konkretizaci některých pravidel a nabude účinnosti 1. července 2020.

Co přináší novela bytového spoluvlastnictví?

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena