Bartoš: Na podporu z IROPu na speciální vybavení školních učeben dosáhne více žadatelů. Ve výzvě je připraveno 3,2 miliardy korun

Bartoš: Na podporu z IROPu na speciální vybavení školních učeben dosáhne více žadatelů. Ve výzvě je připraveno 3,2 miliardy korun

6. 10. 2022

Místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš se sešel se zástupci Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Asociace krajů ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy kvůli nastavení parametrů výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na zkvalitňování zázemí pro výuku na základních školách. Dohodli se, že limit celkových způsobilých výdajů na projekt bude v rozmezí od 3 do 50 milionů korun. Zároveň se mění míra financování z IROPu podle kategorie regionů, aby přidělování dotací bylo co spravedlivější. Celkem by v nadcházejícím období do rozvoje odborných učeben v základních školách mělo zamířit až 8,2 mld. Kč ve třech výzvách, kromě CLLD i přes ITI pro rozvoj metropolitních oblastí.

Bartoš: Na podporu z IROPu na speciální vybavení školních učeben dosáhne více žadatelů. Ve výzvě je

Kontakt pro média

 Veronika Hešíková M.A.

Veronika Hešíková M.A.

Tisková mluvčí
Telefonní číslo +420 705 894 932

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena