Národní dotace > Podpora bydlení > Metodika pro uzavírání nájemních smluv k podporovaným bytům > Metodika pro doložení příjmů před uzavřením nové nájemní smlouvy

Metodika pro doložení příjmů před uzavřením nové nájemní smlouvy

Při uzavření nájemní smlouvy k nájemním bytům pro osoby s nízkými příjmy se porovnává průměrný čistý měsíční příjem domácnosti s násobkem průměrné mzdy. Příslušné násobky v závislosti na velikosti domácnosti jsou uvedeny v podmínkách pro poskytnutí dotace.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena