Národní dotace > Podpora bydlení > Archiv > Program Podpora bydlení pro rok 2018

Program Podpora bydlení pro rok 2018

Ministryně pro místní rozvoj svým rozhodnutím č. 48/2017 ze dne 13. října 2017 vyhlašuje výzvu předkládání žádostí do programu Podpora bydlení, podprogramů Bytové domy bez bariér a Podporované byty, dotační tituly Pečovatelský byt a Komunitní dům seniorů.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena