Program ŽIVEL

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace z programu ŽIVEL. Cílem výzvy, resp. programu, je převedení potřebných finančních prostředků Státnímu fondu podpory investic na financování obnovy obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021 dle nařízení vlády č. 257/2021 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021.
 

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena