Národní dotace > Podpora a rozvoj regionů > Závazky Regionálních rad regionů soudržnosti

Závazky Regionálních rad regionů soudržnosti

Usnesením vlády č. 463 ze dne 1. července 2019 – o financování nekrytých závazků regionálních rad regionů soudržnosti bylo přijato řešení, které by mělo finančně napomoci Regionálním radám regionů soudržnosti (řídicím orgánům Regionálních operačních programů v programovém období 2007 – 2013), jejichž příjmy jsou již v současné době omezené nebo účelově určené, při úhradě některých typů závazků, u kterých nejsou k dispozici dostačující finanční prostředky na jejich zajištění.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena