Národní dotace > Podpora a rozvoj regionů > Podpora rozvoje regionů 2019+

Podpora rozvoje regionů 2019+

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje s účinností ke dni 21. listopadu 2018 výzvy k předkládání žádostí do programu Podpora rozvoje regionů 2019+ v podprogramech Podpora obnovy a rozvoje venkova, Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli a Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena