Národní dotace > Podpora a rozvoj regionů > Podpora rozvoje regionů 2021

Podpora rozvoje regionů 2021

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje s účinností ke dni 12. října 2020 výzvy k předkládání žádostí do programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na rok 2021 v podprogramech Podpora obnovy a rozvoje venkova, Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli a Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli. Dne 23. prosince 2020 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí v podprogramu Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli pro dotační titul 117D8220E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena