Národní dotace > Podpora a rozvoj regionů > Podpora rozvoje regionů 2020

Podpora rozvoje regionů 2020

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje s účinností ke dni 4. prosince 2019 výzvy k předkládání žádostí do programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na rok 2020 v podprogramech Podpora obnovy a rozvoje venkova a Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli. Dne 9. června 2020 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí v podprogramu Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli pro dotační titul 117D8220H Podpora budování a obnovy míst aktivního odpočinku.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena