Národní dotace > Podpora a rozvoj regionů > Podpora revitalizace území 2023

Podpora revitalizace území 2023

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje s účinností ke dni 15. února 2023 výzvu k předkládání žádostí do programu Podpora revitalizace území v podprogramu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách.
 

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena