Národní dotace > Podpora a rozvoj regionů > Podpora revitalizace území 2022

Podpora revitalizace území 2022

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje s účinností ke dni 28. června výzvu k předkládání žádostí do programu Podpora revitalizace území v podprogramu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena