Národní dotace > Podpora a rozvoj regionů > Podpora revitalizace území 2021

Podpora revitalizace území 2021

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje s účinností ke dni 30. října 2020 výzvu k předkládání žádostí do programu Podpora revitalizace území v podprogramu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena