Národní dotace > Podpora a rozvoj regionů > Podpora revitalizace území 2020

Podpora revitalizace území 2020

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje s účinností ke dni 15. listopadu 2019 výzvy k předkládání žádostí do programu Podpora revitalizace území v podprogramech Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách a Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů a s účinností ke dni 18. prosince 2019 výzvu k předkládání žádostí v podprogramu Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena