Národní dotace > Podpora a rozvoj regionů > Podpora revitalizace území 2019

Podpora revitalizace území 2019

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje s účinností ke dni 28. listopadu a 29. listopadu 2018 výzvy k předkládání žádostí do programu Podpora revitalizace území v podprogramech Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách a Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena