Národní dotace > Podpora a rozvoj regionů > Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2019

Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2019

Cílem podprogramu je přispět prostřednictvím dotace z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj k obnově základních funkcí území zabezpečovaných v působnosti územních samosprávných celků a tím odstranit nebo omezit možné důsledky pohrom spočívající v narušení plynulosti, dostupnosti a kvality výkonu veřejné správy. Dotace slouží k rekonstrukci nebo opravě obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou v roce 2019. Příjemcem dotace je obec nebo kraj.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena