Národní dotace > Podpora a rozvoj regionů > Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2020

Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2020

Cílem programu, resp. podprogramu je přispět k obnově obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou prostřednictvím systémové investiční nebo neinvestiční dotace na rekonstrukci nebo opravu majetku obcí a krajů, popř. na pořízení nového majetku plnícího tutéž funkci, kterou plnil majetek pohromou zničený, podpořit obnovu základních funkcí v území zabezpečovaných v působnosti územních samosprávných celků, odstranit nebo omezit možné důsledky pohrom spočívající v narušení plynulosti, dostupnosti a kvality výkonu územní veřejné správy (státní správy a samosprávy) a poskytování veřejných služeb, které mohou vést i ke vzniku nebo prohlubování regionálních disparit.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena