Národní dotace > Podpora a rozvoj regionů > Administrativní činnosti spojené s realizací dotačního titulu COVID – Ubytování II – HUZ, IUZ

Administrativní činnosti spojené s realizací dotačního titulu COVID – Ubytování II – HUZ, IUZ

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k podání žádosti o neinvestiční dotaci na zajištění administrativních činností spojených s realizací
dotačního titulu COVID – Ubytování II – Hromadná ubytovací zařízení a dotačního titulu COVID – Ubytování II – Individuální ubytovací zařízení, v souladu s usnesením vlády ze dne 18. ledna 2021 č. 50, o změně usnesení vlády ze dne 14. prosince 2020 č. 1331 a usnesením vlády ze dne 8. června 2020 č. 631, o Krizovém akčním plánu cestovního ruchu v ČR 2020 – 2021.
 

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena