Národní dotace > Dotace pro nestátní neziskové organizace > Dotace pro nestátní neziskové organizace 2019 - 1. výzva

Podpora nestátních neziskových organizací (NNO) 2019 - 1. výzva

v souladu s usnesením vlády ze dne 17. října 2018 č. 543 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2019 a usnesením vlády č. 92 z roku 2010, ve znění usnesení vlády 479 z roku 2013 a usnesení vlády č. 657 z roku 2014, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky NNO ústředními orgány státní správy vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj výzvu k podávání žádostí o dotace v následujících oblastech podpory pro rok 2019:

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena