Národní dotace > Dotace pro nestátní neziskové organizace > Dotace pro nestátní neziskové organizace 2024

Dotace pro nestátní neziskové organizace 2024

V souladu s usnesením vlády ze dne 21. června 2023 č. 452 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím (dále jen "NNO") na podporu veřejně prospěšných činností pro rok 2024 a usnesením vlády č. 591 ze dne 1. června 2020 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky NNO ústředními orgány státní správy vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace v následujících oblastech podpory pro rok 2024

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena