Národní dotace > Dotace pro nestátní neziskové organizace > Dotace pro nestátní neziskové organizace 2018 - 2. výzva

Dotace pro nestátní neziskové organizace 2018 - 2. výzva

v souladu s usnesením vlády ze dne 10. července 2017 č. 504 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2018 a usnesením vlády č. 92 z roku 2010, ve znění usnesení vlády 479 z roku 2013 a usnesení vlády č. 657 z roku 2014, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky NNO ústředními orgány státní správy:

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena