Národní dotace > Dotace pro nestátní neziskové organizace > Dotace pro nestátní neziskové organizace 2016

Dotace pro nestátní neziskové organizace 2016

V souladu s usnesením vlády ze dne 15. června 2015 č. 470 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím (NNO) pro rok 2016 a usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 657, o Změně Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena