Národní dotace > Cestovní ruch > Národní program podpory cestovního ruchu (2010 - 2016) > Rok 2012 - Podprogram Cestování dostupné všem > Informace a podklady k vyhlášené výzvě k předkládání žádostí o dotaci v roce 2012

Informace a podklady k vyhlášené výzvě k předkládání žádostí o dotaci v roce 2012

Rozhodnutím č. 66/2012 ze dne 18. května 2012 schválil ministr pro místní rozvoj seznam navržených akcí k poskytnutí dotace a seznam akcí náhradních z Národního programu podpory cestovního ruchu, podprogramu Cestování dostupné všem. Podpora je poskytována na rekonstrukce/vybudování odpočivadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél tras, zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu a zavedení /zlepšení/ vytvoření navigačních a informačních systémů pro sluchově a zrakově postižené účastníky cestovního ruchu, to vše včetně marketingu zrealizovaných výstupů akcí.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena