Regionální operační programy (ROP)

Hlavním finančním zdrojem v oblasti cestovního ruchu se v tomto programovacím období stalo celkem sedm Regionálních operačních programů (ROP), jež jsou samostatně řízeny příslušnou Regionální radou daného regionu soudržnosti. Celkově je v ROP alokováno na cestovní ruch včetně národních a soukromých zdrojů cca 981,9 mil EUR. ROP mají na cestovní ruch určenou většinou jednu prioritní osu, v níž je pokryto široké spektrum oblastí podpory.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena