Ministerstvo > Úřad > Protikorupční aktivity > Poradní orgány a poradci

Poradní orgány a poradci

V rámci protikorupčního opatření ministerstvo vždy k 15. únoru a 15. srpnu kalendářního roku zveřejňuje seznam poradních orgánů, pracovních týmů, poradců, konzultantů, analytiků, poradenských a ostatních externích společností a advokátů a advokátních kanceláří, jejichž služeb ministerstvo využívalo za uplynulé předchozí pololetí, a to včetně vyplacených odměn za tuto činnost.

Dokumenty

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena