Ministerstvo > Úřad > Projektová kancelář > Národní plán obnovy > Vytvoření Agendového informačního systému (AIS)

Vytvoření Agendového informačního systému (AIS)

1.6.2. Agendový informační systém ("AIS")

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena