Ministerstvo > Úřad > Povinně zveřejněné informace > Přehled základních předpisů pro aplikaci zákona č. 106/1999 Sb.

Přehled základních předpisů pro aplikaci zákona č. 106/1999 Sb.

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž MMR jedná a rozhoduje jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena