Ministerstvo > Úřad > Povinně zveřejněné informace > Osnova popisu postupů, které povinný subjekt dodržuje

Osnova popisu postupů, které povinný subjekt dodržuje

Popis postupu, který musí MMR dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů a jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat dle § 5 odst. 1 písm. d) a § 21 odst. 3 písm. b) Zákona č. 106/1999 Sb. a dle Vyhlášky .č 442/2006 Sb. (přílohy č. 2).

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena