Změny stavebního deníku od 1. ledna 2021

Od 1. ledna 2021 nabyla účinnosti novela zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), která upravuje náležitosti vedení stavebního deníku. Dle této novely je stavebník povinen zajistit vedení stavebního deníku v elektronické formě u veřejných zakázek v nadlimitním režimu.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena