Ministerstvo > Stavební právo > Stanoviska a metodiky > Územní rozhodování a stavební řád > Závazná stanoviska dotčených orgánů v režimu stavebního zákona a správního řádu od 1. ledna 2021

Závazná stanoviska dotčených orgánů v režimu stavebního zákona a správního řádu od 1. ledna 2021

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena