Ministerstvo > Stavební právo > Stanoviska a metodiky > Územní rozhodování a stavební řád > Výměna oken v místnostech s otevřenými ohništi nebo instalovanými spotřebiči paliv

Výměna oken v místnostech s otevřenými ohništi nebo instalovanými spotřebiči paliv

Metodická pomůcka k problematice výměny oken v místnostech s instalovanými otevřenými ohništi nebo spotřebiči paliv u staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena