Ministerstvo > Stavební právo > Stanoviska a metodiky > Územní rozhodování a stavební řád > Vydávání souhlasu obecného stavebního úřadu podle § 15 odst.2 stavebního zákona

Vydávání souhlasu obecného stavebního úřadu podle § 15 odst.2 stavebního zákona

Metodické doporučení odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj ČR

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena