Ministerstvo > Stavební právo > Stanoviska a metodiky > Územní rozhodování a stavební řád > Uvádění dodatečně povolených staveb do užívání

Uvádění dodatečně povolených staveb do užívání

Stanovisko odboru stavebního řádu MMR

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena