Ministerstvo > Stavební právo > Stanoviska a metodiky > Územní rozhodování a stavební řád > Společné stanovisko MPO a MMR k prokazování plnění požadavků zákona o hospodaření energií

Společné stanovisko MPO a MMR k prokazování plnění požadavků zákona o hospodaření energií

Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu k prokazování plnění požadavků na snižování energetické náročnosti budov zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů ve vztahu k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena