Ministerstvo > Stavební právo > Stanoviska a metodiky > Územní rozhodování a stavební řád > Společné stanovisko k problematice PFVE umístěných na vodních nádržích

Společné stanovisko k problematice PFVE umístěných na vodních nádržích

Společné stanovisko Ministerstva zemědělství, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí a Státní plavební správy k problematice plovoucích fotovoltaických elektráren (PFVE) umístěných na vodních nádržích.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena