Ministerstvo > Stavební právo > Stanoviska a metodiky > Územní rozhodování a stavební řád > Sdělení odboru stavebního řádu MMR k provádění ustanovení § 121 zákona č. 183/2006 Sb

Sdělení odboru stavebního řádu MMR k provádění ustanovení § 121 zákona č. 183/2006 Sb

Sdělení odboru stavebního řádu MMR k provádění ustanovení § 121 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 227/2009 Sb.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena